blank ‌قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱

  • blank 13 مرداد 1402
  • blank بدون نظر
  • blank 6 دقیقه
  • blank 618 نفر

‌قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

‌مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۲۲

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ماده ۱ ـ برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به‌منظور ایجاد محیط‌ زیست بهتر برای مردم همچنین به‌منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی و درنتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تأسیس می‌شود.

ماده ۲ ـ وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است :

۱ ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران .

۲ ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر می‌باشد.

۳ ـ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی .

۴ ـ تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی .

ماده ۳ ـ اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت‌اند از:

۱ ـ وزیر مسکن و شهرسازی

۲ ـ وزیر کشور

۳ ـ وزیر صنایع

۴ ـ وزیر فرهنگ آموزش عالی

۵ ـ وزیر ارشاد اسلامی

۶ ـ وزیر نیرو

وزیر کشاورزی

۸ ـ وزیر دفاع و پشتیبانی

۹ ـ وزیر جهاد سازندگی

۱۰ ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه

۱۱ ـ رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست

۱۲ ـ وزیر راه و ترابری

یک نفر از اعضای کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و تصویب مجلس به‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری شرکت خواهد کرد.

تبصره ۱ ـ در موردبررسی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها نظرات استاندار و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذیصلاحیت کسب و مورداستفاده قرار خواهد گرفت .

تبصره ۲ ـ جلسات شورا با حضور اکثریت اعضای رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر خواهد بود.

تبصره ۳ ـ درصورتی‌که هریک از اعضای شورا نتواند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت .

ماده ۴ ـ وزارت مسکن و شهرسازی بجای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی در تشکیلات خودواحدی ایجاد می‌کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت وظایف زیر را انجام دهد:

۱ ـ بررسی و اظهارنظر در مورد طرح‌های جامع شهری از طریق کمیته‌های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورای عالی شهرسازی و مؤسسات ذی‌ربط تعیین می‌شوند.

۲ ـ تهیه معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی .

۳ ـ نظارت در تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرح‌های تفصیلی .

۴ ـ نظارت در اجرای مراحل مختلف طرح‌های تفصیلی شهری .

۵ ـ ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه و سازمان‌های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه‌های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرح‌های جامع شهری .

۶ ـ ایجاد یک مرکز مطالعاتی و تحقیقات شهرسازی و معماری .

۷ ـ جمع‌آوری اطلاعات و آمار اقتصادی و اجتماعی و شهرسازی و معماری .

۸ ـ تشکیل نمایشگاه‌ها از کارهای مختلف معماری و شهرسازی با همکاری سازمان‌های مربوط و انجام مسابقات شهرسازی و معماری و تشکیل کنفرانسهای لازم به‌منظور نیل به هدف‌های مذکور در این قانون .

ماده ۵ ـ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح و عضویت نماینده وزارت کشاورزی انجام می‌شود.

آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید بتایید شورای عالی شهرسازی برسد.

تبصره ـ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی ، کشور ، نیرو(در حد معاونت مربوطه )سرپرست سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهردار تهران یا نماینده تام‌الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می‌باشد.

محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیر آن شهردار تهران و یا نماینده تام‌الاختیار او خواهد بود و جلسات آن با حضور اکثریت اعضای رسمیت یافته و تصمیمات کمیسیون حداقل با ۴ رأی موافق معتبر است . ضمناً تا تشکیل شوراهای شهر نماینده وزیر کشور به‌عنوان قایم مقامی رئیس شورای شهر تهران هم در کمیسیون شرکت خواهد کرد.

ماده ۶ ـ در شهرهایی که دارای نقشه جامع می‌باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی تائید کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه‌ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک با افراز رأساً اقدام خواهند نمود.

ماده ۷ ـ شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ می‌باشند.

تبصره ـ در موارد ابهام و اشکال و اختلاف‌نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۸ ـ کلیه سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت مکلفند در صورت درخواست وزارت مسکن و شهرسازی هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازی و معماری را در اختیار وزارت مذکور بگذارند.

ماده ۹ ـ عقد قراردادهای مربوط به نقشه‌های جامع شهری با مهندسین مشاور همچنین تهیه شرح وظیفه فنی برای تهیه طرح‌های مذکور موکول به کسب نظر از وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

ماده ۱۰ ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و پس از تائید شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱ ـ مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره‌ای از مواد قانون شهرداری و قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است .‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز

شنبه ۱۳۵۱.۱۲.۱۲، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفندماه یک هزار و سیصد و

پنجاه‌ویک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید

blank

آیا میخواهید خیلی سریع به وکیل متصل شوید؟

برای دریافت مشاوره و قبول وکالت می توانید با شماره زیر از طریق واتساپ، تلگرام یا تماس تلفنی با ما ارتباط بگیرید
blank اشتراک گذاری این مطلب
blankنظرات

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *